Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd
1137281
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
27297
w 2017 r.
164097
w 2016 r.
174410
w 2015 r.
153012
w 2014 r.
148969
w 2013 r.
147537
w 2012 r.
145791
w 2011 r.
145864
w 2010 r.
27919
w 2009 r.
2385
przed 2009 r.