Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1467127
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
166551
w 2017 r.
209260
w 2016 r.
206880
w 2015 r.
178871
w 2014 r.
168642
w 2013 r.
169336
w 2012 r.
169478
w 2011 r.
164277
w 2010 r.
31641
w 2009 r.
2191
przed 2009 r.